کسب زیر مجموعه

 امکان جذب زیر مجموعه و کسب درآمد از طریق زیر مجموعه به سایت اضافه شد معادل 5% درآمد زیر مجموعه تان پاداش بگیرید.

 

درصورتی که عضو پارس پاپ هستید برای دریافت لینک معرف خود برای ارسال به دیگران به

پنل کاربری خود بخش  زیر مجموعه > جذب زیر مجموعه مراجعه کنید.